מפגשים בחכמי טבריה

מקצת מהפעילות בבית המדרש 'חכמי טבריה'