מפגשים במרכז חכמי טבריה

מקצת מהפעילות בבית המדרש 'חכמי טבריה'